Summer academy deadline 6th of July

2017 година в Института по публична администрация

Мениджър за 1 ден в ИПА

Среща на специалистите по човешки ресурси в публичната администрация - 2017г.

Мениджър за един ден в Институт по публична администрация