Вие сте тук Начало » Магистърска програма за млади лидери в Япония Магистърска програма за млади лидери в Япония

Институтът по публична администрация, съвместно с посолството на Япония в Република България открива процедурата за подбор на кандидати и прием на документи замагистърска програма “Young leadership programme“. Програмата е насочена към бъдещи млади лидери в сферата на държавната администрация. Крайният срок за кандидатстване  е 15 октомври 2015 г.

 

Магистърската програма се организира от университета GRIPS в град Токио. За студентите е осигурена пълна стипендия в продължение на една година. Обучението започва през октомври 2016 г. Подходящите кандидати трябва да притежават минимум три години професионален опит в държавната администрация и бакалавърска степен на висше образование.

 

ИПА ще събира документи за кандидатстване до 15 октомври 2015 г по електронна поща и на хартиен носител.  Селекцията на кандидатите се извършва в Япония. Пълен набор от документи можете да откриете тук:

Рамка на програмата

Формуляр за кандидадстване

Формуляр за есе

Формуляр за препоръка

Документ за преглед от лекар

Общи насоки

 

Официалният адрес за кореспонденция с ИПА е1000 София, ул. "Сердика" 8 тел: 02/940 2556, Факс: 02/9809747.

Лице за контакт: Николай Бизев, тел:02/ 940 25 61, имейл: