Въведение в държавната служба (ЗО-1)
Alt
Описание

Учебно помагало за курса „Въведение в държавната служба“ (ЗО-1), който е предназначен за служители, назначени за първи път на държавна служба по Закона за държавния служител.

Детайли