Анализ на добри практики и изготвяне на предложения за въвеждане на гъвкави условия на труд
Alt
Описание

Докладът съдържа  информация  относно прилагането на гъвкаво работно време в българската държавна администрация, практики по  прилагане  на гъвкави  работно  време  и  място в  19  държави-членки  на  Европейския съюз,  практики  по  прилагане  на  гъвкава  кариера  в 26  държави  членки  на ЕС, Европейската комисия, Сърбия и Швейцария и предложения за въвеждане на елементи на гъвкавите условия на труд у нас.