Барометър на ангажираността 2023

Барометър на ангажираността 2023
Alt
Описание

„Барометър на ангажираността“ е национално изследване на нагласите на служителите в държавната администрация, което се провежда традиционно в началото на лятото на всяка година. Анкетата измерва удовлетвореността и ангажираността на държавните служители, както и факторите, от които те зависят. Покана за попълването и` получават всички администрации в България. Анкетата е анонимна и привлича всяка година по над 5000 участници, което я прави най-мащабното проучване на ангажираността на служителите в администрацията в страната.

 

Детайли