АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА ЧРЕЗ Е-УПРАВЛЕНИЕ

  • 19
    Май
    2014

В последните няколко години бяха осъществени не малко проекти за повишаване степента на електронизация на административните дейности. Е-документооборот, Е-регистри, Е-портали, електронни консултации на политиките, информационни системи за управление на институционални дейности, онлайн комуникации с бизнеса и други вече запълниха със съдържание компонентите на Е-правителство. Пъзелът обаче не е завършен: какво още и как да постигнем в стадващите години? В тази връзка ще се представи досегашния опит на администрацията в прилагането на е-управление и бъдещите насоките за развитие в контекста на Стратегията за е-управление и пътната карта за неговото развитие. Ще бъдат представени възможностите за финансиране на проекти по новата оперативна програма "Добро управление".

 

Моля потвърдете участие с имейл на адрес: conference @ ipa.government.bg.

Важно! Регистрацията за събитието ще продължи до 15.00 ч. на 16 май. Моля да се регистрирате в предвиденото време. Съгласно правилата на пропусквателния режим в резиднция Бояна, е необходимо да се изпратят предварително изготвени присъствени списъци.
 

Място за провеждане: София -  резиденция Бояна
Участници: ръководители и експерти, занимаващи се с изграждането на Е-правителство и Е-общини.
Без такса за участи