Годишен форум за управление на качеството в публичната администрация на България 2024

Alt
  • 26-28
    Юни
    2024

Годишният форум за Управление на качеството в публичната администрация на България ще се проведе в периода 26 -28 юни 2024 г., в гр. София.

Неговата основна цел е да се поддържа създадената и развивана българска общност от служители, работещи за подобряване на качеството на своите администрации чрез прилагането на специални за целта инструменти. По време на форума ще се дискутират конкретни въпроси като:

  • какви основни инструменти за качество се използват в българските организации,
  • какви са често срещаните проблеми при работата с тях,
  • кои са факторите за тяхното успешно прилагане,
  • какви ключови постижения са постигнати чрез тяхното внедряване,
  • кои от тях саособено подходящи за спецификата на държавната администрация.

Как протече форума, можете да видите в публикуваната новина.