Alt
  • 10
    Юни
    2019

„Барометър на нагласите“ е първото национално проучване на нагласите на служителите в държавната администрация. То обхваща ключови аспекти на работата в администрацията, сред които лидерство, цели, мотивация, екипност, развитие, възнаграждение и други. Подобни изследвания се провеждат ежегодно в повечето страни-членки на Европейския Съюз, а резултатите от тях се използват като ориентир за формулиране на политики и определяне на посоките за развитие на държавната администрация. Такава е целта и на проучването „Барометър на нагласите“, което се организира от Института по публична администрация с подкрепата на дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет.

 

Проучването ще се проведе в периода 10 юни – 10 юли 2019 г. чрез анонимен онлайн въпросник. Резултатите ще бъдат обобщени и публикувани в доклад на ИПА.

 

Администрациите своевременно ще получат покана и указания за участие в проучването.