Доброто управление и изпълнение в административната дейност (К-1)

  • Октомври
    2014

На конференцията ще се представи изследване за доброто управление в България: добри резултати,проблеми и виждания за промени.Гости от страни членки на ЕС ще разгледат тяхната
визия и практиката на доброто управление. В два панела ще се разгледа доброто управление на институционално равнище в централната и местна администрация. Презентациите и дискусиите ще ни позволят да си сверим часовника и определим действията за постигане на добро равнище на управление и изпълнение във всяка една институция в България.
Място за провеждане: София
Участници: главни секретари и директори на дирекции.
Без такса за участие