Годишна среща на франкофоните в държавната администрация (Г-5)

  • 27
    Ноември
    2014

В българската администрация работят не малко експерти с познание на френски език. Тяхната годишна среща предоставя възможност да се запознаят с френския опит в доброто управление и изпълнение, да създадат връзки за обмен и подготвят съвместни проекти за трансфериране на добри практики от френски институции в нашата административна дейност. На срещата са добре дошли и представители на местната администрация, особено тези, които имат преки връзки с градове от френско говорящи държави. Провежда се с подкрепата на френското посолство, Асоциацията на франкофоните и ИФАГ.
Продължилтелност: от 10.00 до 16.00 часа
Място за провеждане: Резиденция Бояна
Участници: френско говорящи ръководители и експерти в публичната администрация на страната.
Без такса за участие
Програма

Фаил текст: Microsoft Office document icon Програма