• 10-12
    Май
    2017

Годишната среща на специалистите по човешки ресурси ще се проведе от 10 до 12 май 2017 г. в гр. Стара Загора.

Заявките за участие трябва да бъдат подадени в информационната система на ИПА до 7 април. Командировъчните разходи са за сметка на съответната администрация. Резервация за нощувки на участниците в срещата вече е направена в хотел „Верея“. След 20 април участниците ще получат допълнителна информация за програмата и организацията на събитието.

 

Лице за контакт:

Невена Амова, гл. експерт в ИПА, 

моб. тел.: 0888915931;

тел.: 02/ 9402988;

 n.amova @ ipa.government.bg