Годишна среща на юристите от държавната администрация (Г-2)

  • 7
    Ноември
    2014

Темата на срещата ще бъде посветена на въвеждането на предварителна и последващата оценка на въздействието на нормативни актове.
Място за провеждане: Резиденция Бояна
Участници: ръководители и експерти от правните дирекции на централната и местна администрация.
Такса за участие: 30 лева
Регистрацията за събитието започва в 9.30 ч.