Конференция за обмяна на опит по процеса на въвеждане на модела CAF

Лого на оперативна програма Добро управление - пресичащи се линии в бяло, зелено, червено, жълто и синьо
  • 21
    Февруари
    2020

На 21 февруари 2020 г. (петък) от 10:00 часа, в конферентна зала А на БТПП, София, ул. Искър № 9 ще се проведе Конференция за обмяна на опит по процеса на въвеждане на модела CAF в рамките на изпълнението на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент Институт по публична администрация (ИПА).

Целта на събитието е да бъдат споделени успешни практики, трудности и научени уроци с участието на представители на целевите администрации и администрации, внедрили модела по предишния проект. В събитието ще участва г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация, г-жа Мими Йотова – ръководител на Националния CAF ресурсен център към ИПА, представители от администрацията на Министерски съвет, консултанти – експерти по CAF, както и служители на централни, областни и общински администрации, участвали в процеса по внедряване на модела.

Разположени в поредност отляво на дясно са логата на Европейския съюз с жълтите звезди на син фон, логото на ИПА със стилизираните застъпващи се платна в тъмносиньо, светлосиньо и жълто и логото на Оперативна програма Добро управление


Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.eufunds.bg