Международна конференция на тема „Стратегически обществени поръчки – политики, процеси и добри практики“

29-30
Май
2018

 

На 29 и 30 май 2018 г. Институтът по публична администрация ще проведе международна конференция на тема „Стратегически обществени поръчки – политики, процеси и добри практики“. Събитието започва в 09:30 часа на 29 май 2018 г. в зала „Панорама“, хотел „Феста“, бул. „България“ № 83, град София.

 

В рамките на събитието ще бъдат представени български и европейски опит в областта на обществените поръчки.

 

Отправяме покана към ръководители и експерти от централната администрация да вземат участие в конференцията. Работен език на събитието е английски и български. Ще бъде осигурен симултанен превод.

 

За да заявите Вашия интерес, моля попълнете  регистрационната форма, намираща се ТУК (https://goo.gl/forms/OwZYp6PmG61JF83i2)

 

Краен срок за регистрация: 21 май 2018 г.

 

Местата  са ограничени. Конференцията е без такса за участие.

 

Финална програма

 

Конференцията се провежда в рамките на дейност 4.3 на проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.004-0004-C01/23.12.2016 г., по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Документи: 
вторник, Май 29, 2018 - 09:30 to сряда, Май 30, 2018 - 16:45