Международна конференция на тема „Стратегически обществени поръчки – политики, процеси и добри практики“

AltAlt
  • 29-30
    Май
    2018

На 29 и 30 май 2018 г. Институтът по публична администрация ще проведе международна конференция на тема „Стратегически обществени поръчки – политики, процеси и добри практики“. Събитието започва в 09:30 часа на 29 май 2018 г. в зала „Панорама“, хотел „Феста“, бул. „България“ № 83, град София.

В рамките на събитието ще бъдат представени български и европейски опит в областта на обществените поръчки.

Отправяме покана към ръководители и експерти от централната администрация да вземат участие в конференцията. Работен език на събитието е английски и български. Ще бъде осигурен симултанен превод.

За да заявите Вашия интерес, моля попълнете  регистрационната форма, намираща се тук.

Краен срок за регистрация: 21 май 2018 г.

Местата  са ограничени. Конференцията е без такса за участие.

Финална програма

Конференцията се провежда в рамките на дейност 4.3 на проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.004-0004-C01/23.12.2016 г., по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.