Оценка на въздействието – какво можем да подобрим?

26-27
Април
2018

 

На 26 и 27 април 2018 г. Институтът по публична администрация ще проведе международна конференция на тема „Оценка на въздействието – какво можем да подобрим?“. Събитието започва в 09:30 часа на 26 април 2018 г. в хотел „Феста“, бул. „България“ № 83, град София.

 

На конференцията ще бъдат представени добри практики от България и Европа при извършване на оценка на въздействието. Също така ще бъдат споделени български и европейски подходи при работа с инструмента.

 

Конференцията се провежда в рамките на дейност 4.3 на проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.004-0004-C01/23.12.2016 г., по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Отправяме покана към ръководители и експерти от централната администрация да вземат участие в конференцията. Работен език на събитието е английски, като ще бъде осигурен симултанен превод.

 

За да заявите Вашия интерес, моля попълнете  регистрационната форма, намираща се ТУК.

 

Краен срок за регистрация: 20 април 2018 г.

Местата  са ограничени. Конференцията е без такса за участие.

 

Програма на събитието

 

За повече информация:

Станимир Минков,

,

02/940 3761,

0882 026 609

четвъртък, Април 26, 2018 - 09:30 to петък, Април 27, 2018 - 16:00