Откриваща конференция по проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“

Лого на оперативна програма Добро управление - пресичащи се линии в бяло, зелено, червено, жълто и синьо
  • 11
    Февруари
    2020

На 11 февруари 2020 г. ще се проведе откриваща конференция по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент Институт по публична администрация.

Събитието ще се проведе между 09:30 ч. и 12:00 ч. в гр. София, Project lab, бул.Мария Луиза 58.

На конференцията ще бъдат представени основните приоритетни дейности на Института, новия Каталог, който включва нова програма за обучение на държавните служители на тема „Дигитална компетентност“. Ще бъде представено проучване, както и Доклад относно нивото на дигиталната компетентност в държавната администрация, както и възможностите на държавните служители за включване в обучения без такса за участие.

 

 

За повече информация: 

Снежанка Рибарска

Координатор на проекта

s.ribarska@ipa.government.bg

 

Програма