Прием за СДК по Публични политики

Alt
  • 30
    Април
    2019

През 2019 година Институтът по публична администрация, съвместно с катедра „Публична администрация“ на СУ "Св. Климент Охридски" и с Американския университет в България, организира за първи път следдипломна квалификация на тема „Публични политики“. Програмата има за цел да повиши капацитета за стратегическо планиране и разработване на политики в публичната администрация в България. Състои от 10 модула, които ще бъдат осъществени за период от пет месеца.

Крайният срок за записване е 30.04.2019 г.

Повече информация за програмата може да видите тук.