• 16
    Март
    2017

На 16 март 2017 г. от 13,30 часа,  в сградата на ИПА, гр. София, ул. „Аксаков“ №1, ет.3 ще се проведе работна среща на експерти по електронно обучение от организации и звена заети с обучение на държавни служители. 

Целта на срещата е да  бъдат споделени опит и добри практики, свързани с организиране и провеждане на качествени електронно базирани форми на учене.