• 9
    Октомври
    2015

Обучението за споделяне на добри практики в областта на отворените данни е насочено към служители в държавната администрация, които са определени за  администратори в Портала за отворени данни (www.opendata.government.bg) и такива с функции по изпълнение и мониторинг на политики в сферата на информационните технологии и електронното управление.

Основният фокус на обучението е върху споделянето на добри практики при повторната употреба на данни, управлението на данни и поддържане на тяхното качество.

Обучението е част от проект „Подкрепа за отворените данни“ на Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия и се осъществява в партньорство с ИПА.

 

Събитието ще се проведе на 9 окт. 2015 г. с начален час на регистрацията 09:00 в зала 201 на Националния институт по правосъдие. Моля да заявите участие най-късно до 5 окт. (понеделник).

 

Официалната програма на обучението е приложена тук. За да заявите участие моля попълнете регистрационната форма по-долу.

Повече информация: Николай Бизев, старши експерт, ИПА, тел.: 02/940 25 61

Без такса за участие