• 17
    Февруари
    2016

Срещата за ръководители и експерти от звената по човешки ресурси в администрациятасе организира от ИПА във връзка с изготвянето на Годишните планове за обучение и новата система за онлайн заявки на обучения в Института.

Обучението ще се проведе в Националния институт по правосъдието от 10:00 ч. до 12:00 ч.  

За повече информация: Диана Енева, тел. 02/940 25 59, e-mail: d.eneva @ ipa.government.bg

Без такса за участие.