Усвояване на европейските фондове: опит и поуки 2007-2013, хоризонт 2014-2020 (K-3)

  • 4
    Декември
    2014

Седем години след присъединяване към ЕС и достъпа до европейските фондове идва време за оценки. През този период, чрез оперативните програми в страната бяха осъществени стотици
проекти, които донесоха големи ползи за обществото.В същото време обаче са налице неравномерност в договарянето, провалени проекти, немалко нередности и финансови корекции.
Програмният период 2007-2013 е вече история, но поуките от него са важни, защото започваме изпълнението на новите оперативни програми: какво ново, как да намалим бюрократичните
процедури и как по-ефективно да стимулираме усвояването на европейските фондове в следващите години?
Място за провеждане: Резиденция Бояна, 4 декември 2014г.
Участници: ръководители и експерти от оперативните програми и други програми за усвояване на европейските фондове.
Без такса за участие