Alt
  • 29
    Ноември
    2018

 

На 29 ноември 2018 г. Института по публична администрация организира за първи път в България връчване на приз „Ефективен CAF потребител“ на най-успешните администрации от първата вълна по проекта за внедряване на Модела CAF.

Събитието ще се проведе в София, ул. „Г.С.Раковски“ № 108, Федерацията на научно-техническите съюзи от 9.30.

 

Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.