Втора годишна среща на потребителите на CAF в България

Лого на оперативна програма Добро управление - пресичащи се линии в бяло, зелено, червено, жълто и синьо
  • 26
    Ноември
    2021

На 26 ноември.2021 г. в гр.Банско, България ще се проведе Втората годишна среща на потребителите на CAF в България като форум на българската CAF общност.

 

Разположени в поредност отляво на дясно са логата на Европейския съюз с жълтите звезди на син фон, логото на ИПА със стилизираните застъпващи се платна в тъмносиньо, светлосиньо и жълто и логото на Оперативна програма Добро управление

 


Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.eufunds.bg