Втора годишна среща на потребителите на CAF в България

Alt
  • 26
    Ноември
    2021

На 26 ноември.2021 г. в гр.Банско, България ще се проведе Втората годишна среща на потребителите на CAF в България като форум на българската CAF общност.

 

 


Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.eufunds.bg