Заключителната конференция на проект „Работим за хората“

Alt
  • 10
    Януари
    2019

На 10 януари в гр. София ще се проведе Заключителната конференция на проекта на ИПА „Работим за хората“-укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Събитието ще се проведе между 09:30  и 14:00 часа, във Федерация на научно-техническите съюзи в България (ФНТС), на адрес ул. Г.С. Рaковски №108.

 

На конференцията ще бъдат представени всички резултати, постигнати по време на изпълнението на заложените проектни дейности, инетересни анализи и изследвания в областта на оценка на въздействието, киберсигурност, комплексно административно обслужване, лаборатории за иновативни публични политики, поведенческа икономика, които бяха реализирани по проекта. Участниците в конференцията ще получат информация относно Каталог 2019 на ИПА и възможностите, които има за обучения на държавните служители.

 

По време на събитието ще бъдат раздадени рекламни материали и Каталог 2019 на Института по публична администрация.

 

За участие в конференцията може да се регистрирате тук.

 

За повече информация: 

Снежанка Рибарска, координатор на проекта