Закриваща конференция по проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“

Alt
  • 19
    Декември
    2023

На 19 декември 2023 г. ще се проведе закриваща конференция по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент Институт по публична администрация.

Събитието ще се проведе онлайн и е с начален час 14:00 ч. в MS Teams.

По време на конференцията ще бъде представенo изпълнението на заложените дейности, както и постигнатите резултати и по проекта.

Моля да заявите желанието си за участие до 15.12 (петък) на електронната поща до: 

Инна Ненчева - координатор на проекта,

имейл: i.stoyanova@ipa.government.bg

 

На заявилите, ще бъде изпратена програма и линк за присъединяване към срещата на 18.12.2023 (понеделник).