Франкофония 2017

През 2017 г. Институтът по публична администрация (ИПА) успешно подготви и реализира дейности по проект „Национална франкофонска българска инициатива 2015-2018 г.“. Проектът е разработен съвместно с правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ). Министерството на външните работи е национален политическият координатор на този проект.

 

В рамките на проекта ИПА организира т.нар. техническите и професионални обучения, които като тематична насоченост се вписват в перспективата на Българското председателство на Съвета на ЕС през януари 2018 г. На тези обучения присъстваха представители от различни администрации, всички служители франкофони, които участват в подготовката на Българското председателство или работят в сферата на европейките въпроси. Сред тях имаше председатели и зам.-председатели на подготвителни органи и работни групи на Българското председателство на Съвета на ЕС.

 

Франкофонските инициативи на ИПА през настоящата година бяха следните:

Тя се проведе в партньорство с Висшето франкофонско училище по администрация и мениджмънт (ESFAM) и се реализира с любезното домакинство на Френски институт. Лекцията беше водена от г-н Жан-Мишел Еймери Дузанс, професор по политически науки в Института по политически науки (IEP) в Тулуза. Той сподели с участниците добрата практика на ЕС: от оценка на въздействието към по-добро регулиране.

 

Семинарът се проведе в партньорство с Европейския институт по публична администрация (EIPA), който притежава солиден опит в областта на професионалното обучение, приложните изследвания и консултации насочени към администрациите на държавите членки на Европейския съюз. Семинарът беше предназначен за подпомагане на служителите на българската администрация в подготовката им за европейски преговори и по-специално в контекста на подготовката на председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.

 

Семинарът беше воден от двама лектори от EIPA на високо професионално ниво:

  • г-н Франк Лаваду, преподавател в области на специализация: институционализация, комуникационни и поведенчески техники, приложени към процеса на европейските и международните многостранни преговори;
  • г-н Ален Гюгенбюл, външен експерт в области на специализация: европейско управление и европейски преговори.
  •  

От една страна семинарът засегна контекста, в който се подготвя едно Председателство на Съвета на ЕС, а от друга страна - ежедневните предизвикателства, пред които са изправени председателите на заседанията и техните екипи. Обучението също така обърна внимание на индивидуалните умения, необходими за водене на мултикултурни групи, участващи в управлението на досиетата на Съвета на ЕС.

 

Мероприятието се проведе в партньорство с Висшето франкофонско училище по администрация и мениджмънт (ESFAM). Годишната среща се проведе в двуезичен формат: на френски и на български език, формат, добре оценен по време на срещата през 2016 г. - това се вписва в основните дейности на МОФ, а именно: да се насърчи използването и влиянието на френския език в контекста на езиковото разнообразие.

 

Обръщение към участниците направи г-жа Рени Йотова, директорка на регионалното бюро на МОФ за страните от Централна и Източна Европа. Франкофонията има за цел не само популяризирането на френския език, но също и на общите ценности на езиковото и културно многообразие, мир и демокрация. Г-жа Йотова заяви, че приоритетите, свързани с младите хора и сигурността са приоритети и на Международната организация на Франкофонията.

 

Приоритетите на Българското председателство през 2018 г. и аспектите на неговата подготовка бяха представени от г-жа Моника Панайотова, заместник-министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, отговарящ за отношенията с Европейския парламент.

 

Г-жа Доминик Вааг, първи съветник в Посолството на Франция в България, поздрави участниците, като подчерта, че обучението на екипите на министерствата е ключов елемент за успешната подготовка.

 

В своята реч г-н Андреас Котидис, първи съветник и заместник-ръководител на мисията в Посолство на Гърция в България, сподели опита на Гърция, една франкофонска страна, в председателството на Съвета на ЕС през 2014 г.

 

Лекторите на срещата бяха реномирани преподаватели от български и франкофонски университети. Доц. Антоний Гълъбов от Нов Български Университет привлече вниманието на публиката със своята презентация „Качеството на европейската интеграция посредством приоритетите на триото: Естония, България, Австрия като председатели на Съвета на ЕС“. Програмата на всяко председателстващо трио възпроизвежда понятието и значението на Европейския съюз в съответствие с актуалните обстоятелства. На свой ред всяка страна се стреми да намери и формулира собствените си приоритети като част от споразумението за трио-програмата на председателството.

 

Проф. Мария Никулеску, директорка на Висшето франкофонско училище по администрация и мениджмънт, която представи „Езиковите умения при упражняване на председателството на Съвета на ЕС“. Тя засегна въпроса за Брекзит е мястото на английския и другите европейски езици, в това число и на френския, българския и т.н. в процеса на европейските многостранни преговори.

 

Проф. д-р Ингирд Шикова от катедра „Европеистика“ в Софийски университет представи по много интересен начин „Българското председателство – амбиции и реалности“. Проф. Шикова илюстрира своята презентация с множество примери отнасящи се до противоречивите предизвикателства и очаквания, амбициите и реалностите. Председателството трябва да съчетава защитата на националните интереси, политическата му функция на „лидерство“ (дефиниране на дневния ред и стратегическите перспективи) и налагането на неутралитет. Българските държавни служители, които са част от председателството, трябва да имат амбицията за положителна оценка, тъй като всички председателства официално представляват „голям успех“. Амбицията да се успява е това, което води до резултати. „Трябва да оставим добро впечатление като държава, че сме добър ученик, добър европеец“.

 

Кристина Андреева,

главен експерт "Международна дейност", ИПА