Индекс и индикатори за оценка на Е - управлението в институциите на България

Презентация на Боян Жеков, лектор в ИПА за състоянието на е-управлението в Република България.