Индекс на професионализма в държавната администрация на България
Alt
Описание

През август на 2018 г. Европейската комисия публикува „A comparative overview of public administration characteristics and performance in the EU 28“2. Документът е изготвен по проект на Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion и съдържа преглед на системите на публичната администрация в отделните държави-членки на ЕС, като въз основа на комплекс от индикатори предлага актуална оценка на капацитета, управлението и изпълнението на публичната администрация в контекста на административните реформи от последните две десетилетия.

Детайли