Информационни системи за управление на човешките ресурси
Alt
Описание

Целта на монографията е да се представят същността и особеностите на информационните системи за управление на човешките ресурси в отделните организации, като предпоставка за ефективно, ефикасно и икономично използване на хората, като най-важния ресурс за просперитета на всяка организация.

Детайли