Иновации в публичния сектор
Alt
Описание
В разгара на крехкото икономическо възстановяване на целия Европейски континент и публичните финанси, много правителства са изправени пред дългосрочни проблеми като застаряващо население, високи разходи за социални и здравни осигуровки, висока младежка безработица и остаряла инфраструктура. Публичните услуги започват да изостават от нужди на съвременните граждани и фирми. Информационните технологии задвижиха експлозията на нови бизнес модели. Географското разпределение на производството и социалните медии също предизвикват начините, по които националните правителствата работят и преди всичко, как те се възприемат. Изследванията показват, че публичният сектор работи към  насърчаване на иновациите в частния сектор, от по-малки към по-радикални нововъведения, като например  железопътни линии и Интернет. 
Детайли