Киберсигурност
Alt
Описание

Военна академия „Г. С. Раковски“ е публикувала на сайта си учебно помагало, създадено в подкрепа на обучението в Академията по дисциплините, свързани с киберсигурност и защита на информацията и информационните системи. Учебникът е достъпен на сайта на Академията и обхваща ключови аспекти, свързани с киберсигурността. Съставянето на учебника е резултат от съвместната работа на проф. д-р Камен Калчев и доц. д-р Костадин Цветков.

Киберсигурност - учебник

Детайли
  • Автор: Камен Калчев, Костадин Цветков, Военна академия "Г. С. Раковски"
  • Година на публикацията: 2022