Комплексно административно обслужване: приложни аспекти