Комплексно административно обслужване: приложни аспекти
Alt
Описание

В настоящия текст ще бъде разгледано, както еволюционното практическо развитие, така и системното единство на законосъобразните добри практики по „традиционно“ административно обслужване до днешното му еволюиране по стратегически и нормативен начин към комплексно административно обслужване(КАО).

Детайли