МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ПО МЕТОДА „ТАЕН КЛИЕНТ“

Проучването описва пълно и обективно същността и основните характеристики на метода „таен клиент“; приложението на метода в българската администрация; европейската и световна практика при провеждане на този тип наблюдение. В резултат на теоретичния обзор по темата е разработена и Методология, чрез която може да се проведе цялостно и задълбочено наблюдение. Самата методология е предназначена за всички администрации на централно и териториално ниво, които предоставят административни услуги или  контролират и координират дейността на други администрации, предоставящи административни услуги.

Пълният текст на доклада можете да откриете тук.