Наръчник Споделени добри практики

Наръчник Споделени добри практики
Alt
Описание

Настоящият сборник е създаден в изпълнение на дейност 3: „Разработване на нова програма „Споделяне на добри практики“ на Проект С13-22-1/16.04.2014  „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”.

В рамките на тази дейност бяха селектирани добри европейски и български практики, свързани с различни аспекти на доброто управление- Е-управление, административно обслужване, управление на качеството, откритост и прозрачност, устойчиво развитие и др.

Детайли