Национално проучване "Барометър на нагласите"
Alt
Описание

„Барометър на нагласите“ е първото национално проучване, посветено на ангажираността на служителите в държавната администрация и на факторите, от които тя зависи. То е инструмент за определяне на субективни, общо споделяни мнения на служителите, относно различни аспекти на тяхната работа в държавната администрация като цяло.

В първото национално проучване „Барометър на нагласите“ 2019 г. участваха общо 6246 служители от държавната администрация. Проучването е представително по отношение на всички демографски и организационно-административни променливи.

Детайли