Данни за кореспонденция във връзка с възлаганe на обществени поръчки:

 

ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес:1000, гр. София

ул. „Аксаков” № 1

 

лице за контакти:

Иван Тодоров

Старши юрисконсулт в Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване"

Тел:  +359 2 940 29 53; +359 887 74 46 01

Е-mail:  

 

 

Работно време на администрацията на ИПА:

 

понеделник - петък 

 

от 9.00 ч. - до 17.30 ч.