Институтът по публична администрация (ИПА) стартира процедура за подбор на кандидати след получаване на грама от посолството на Япония в София. Началото на процедурата се обявява на интернет страницата на ИПА като своевремено се изпраща информация до всички министерства, с молба да уведомят и структурите  в системите им.

 

Институтът по публична администрация изпраща пълен набор от  документи за кандидатстване до администрациите. Всички документи се качват в електронен формат на интернет страницата на ИПА. 

 

Програмата се обявява в началото на  септември на съответната година. Срокът за кандидатсване е не по-кратък от 30 календарни дни. ИПА набира кандидати и прави предварителен преглед на документите за съответствие с публикуваните насоки за кандидатстване. Ако има пропуснати документи, канидатите се известяват, за да могат да ги представят.

 

Всички набрани документи, след крайния срок за представянето им, се изпращат в  в посолството на Япония в София. След преглед на документите, лимитиран брой кандидати се канят на интервю. То се организира  в сградата на Посолството и се провежда по телефон или чрез скайп връзка. В последния етап на процедурата се обявява класирането на кандидатите и се отправят покани към избрани служители да участват в Програмата. Участието  е обвързано с получаване на  стипендия за месечна издръжка и такса за обучение.

 

Процедура за кандидатстване за учебната 2019/2020 година

 

Процедура за кандидатстване за учебната 2018/2019 година