Японска магистърска програма за млади лидери

Alt

 

Японската магистърска програма за млади лидери "Young Leadership Programme" се организира от университета GRIPS в град Токио, Япония и е с продължителност една година. Целева група са държавни служители, с минимум три години професионален опит в сферата на държавната администрация. При успешно завършване, студентите получават диплома за завършена магистърска степен със специалност политически науки. Лекциите се провеждат на английски език. Изискванията към кандидите могат да имат ограничаващ характер по отношение на възрастовата граница.

 

Програмата осигурява пълна стипендия на студентите за период от една година.

 

ИПА, съвместно с посолството на Япония в Република България организират процедура за подбор на кандидати през септември всяка година. Подборът е разделен на три основни процедури. При обявяването на покана за набиране на кандидати. ИПА публикува всички документи в интернет страницата си. В определен срок ИПА събира попълнените документи. След преглед за съответствие, определен брой кандидати се канят за интервю по интернет или телефон в посолствотто на Япония. Селекционна комисия определя кандидати, които да покани за участие в програмата. За България, в зависимост от възможностите, има определена квота от 1 - 2 участници. ​