Alt

Процедура за кандадтстване за учебната 2021/2022 година

Програмата се организира от университета GRIPS в град Токио, Япония и е с продължителност от една година. При успешно приключване, студентите получават диплома за завършена магистърска степен със специалност политически науки. Програмата осигурява пълна стипендия на студентите. Лекциите се провеждат на английски език.

Целева група на програмата са служители от централната и териториална администрация на възраст до 40 г. (към момента на подаване на документите) с минимум три години професионален опит в сферата на държавната администрация.

Институтът по публична администрация е национален координатор на програмата и обявява началото на процедурата за подбор на кандидати от българската администрация чрез писмо-покана до всички министерства и второстепенни разпоредители.

Всички документи се публикуват в електронен формат на интернет страницата на ИПА и се изпращат до администрациите на хартиен носител. В ИПА има ограничен брой комплекти документи, които също могат да се ползват.

Пълната информация за програмата е публикувана на интернет-страницата на Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите (MEXT) в Япония:

http://www.mext.go.jp/en/policy/education/highered/title02/detail02/sdetail02/sdetail02/1374094.htm

Магистърската програма за обучение на държавни служители“Young Leaders’ Program (YLP)“ се изпълнява от университета GRIPS (National Graduate Institute For Policy Studies) в град Токио.

Срокове за кандидатстване

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

За допълнителна информация можете да се обръщате към:

Айлин Ниязиева, тел.: 02/ 940 25 61, a.nyazieva at ipa.government.bg