Описание на работните процеси и предложение за оптимизация на две административни услуги
Alt
Описание
Alt

„Описание на работните процеси и предложение за оптимизация на една административна услуга от типа „Епизод от живота“ и една административна услуга от типа „Епизод от бизнеса“ е аналитичен документ с автор Николай Бизев и ментор Алеко Джилджов. Изследването описва две комплексни административни услуги чрез използване на метода “пътя на потребителя” и дава предложение за подобряване на работните процеси на услугите.

 

Аналитичният документ е разработен в рамките на проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Детайли