Alt

Международната програма за висши държавни служители се реализира в периода 2020 – 2022 г. като за целия период са планирани общо 4 издания. През 2020 г. стартира първото пилотно издание на програмата. 

Обучителната програма е модулна като отделните модули (в рамките на 3 дни) се организират последователно в различни периоди в съответните държави – Полша, България, Унгария и Латвия. Всеки служител трябва да участва във всички модули, за да бъде сертифициран за участие в цялата програма.

Успешните кандидати трябва:

По-подробно за критериите и всички изисквания тук.

Българските кандидати трябва да бъдат номинирани от висшето ръководство на своите институции като бъде изпратено официално писмо до ИПА за заявяване на интерес за участие на институцията в проекта и имената (с данни за връзка) на предложените нейни представители. ИПА се свързва с тях и ги кани да изпратят необходимите за кандидатстване документи, а именно:

Екипът на ИПА по проекта селектира българските служители за участие в програмата (въз основа на изискуемите критерии и прегледа на изпратените документи) като ги уведомява за това и изпраща списък с одобрените български служители на полския екип по проекта.

В момента тече първото издание на програмата. 

За повече информация относно сроковете за подаване на документи за второто издание, моля следете тази секция.

За допълнителна информация можете да се обръщате към:

Мими Йотова, координатор по проекта,

тел: 0887 284 308, e-mail: mimi.yotova@ipa.government.bg