Популяризиране на е-управлението в България

Лекция на Елеонора Гецова, Софийски университет "Св. Климент Охридски"