ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Презентация на Елеонора Гецова, Софийски университет "Св. Климент Охридски"