Правни основания за обработване на лични данни
Alt
Описание

Материалите на тема „Правни основания за обработване на лични данни“ имат за цел подобряване знанията и уменията на служителите от местните власти, които ще изпълняват ролята на длъжностно лице по защита на данните.

Материалите са предоставени от Фондация „Право и Интернет“ и са резултат от дейностите по проект ProLegis, финансиран от ЕК по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020), договор за изпълнение №769143.

Детайли