Правни основания за обработване на лични данни

Правни основания за обработване на лични данни
Alt
Описание

Материалите на тема „Правни основания за обработване на лични данни“ имат за цел подобряване знанията и уменията на служителите от местните власти, които ще изпълняват ролята на длъжностно лице по защита на данните.

Материалите са предоставени от Фондация „Право и Интернет“ и са резултат от дейностите по проект ProLegis, финансиран от ЕК по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020), договор за изпълнение №769143.

Детайли