Проблеми на развитието на системата за Е-управление в България

Проблеми на развитието на системата за Е-управление в България. Презентация на доц.д-р Камен Спасов, Лаборатория по електронно управление към Българската академия на науките.