Проучване на дигиталната компетентност на служителите от държавната администрация
Alt
Описание
Alt

 

 

В рамките на проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“ екип на ИПА направи проучване на дигиталната компетентност на служителите в държавната администрация. Основната цел е да се идентифицира нивото на дигитална компетентност и на база проучването да се разработи програма за обучение на държавните служители.

Детайли