Сборник с добри практики 2019
Alt
Описание
Alt

"Пред Вас е новият сборник с добри практики от дейността на българската администрация за 2019 г. Сборникът е резултат от ежегодните конкурси за добри практики, които обхващат различни аспекти от модернизацията на държавната администрация: управление на човешките ресурси, технологични решения за открито управление и социална отговорност."

Детайли