Сборник с добри практики от дейността на администрациите
Alt
Описание
Сборникът е резултат от ежегодните конкурси за добри практики, които обхващат различни аспекти на модернизация на държавната администрация: административното обслужване, работата съсзаинтересованите страни и електронното управление;
 
Изданието съдържа 17 практики от министерства, агенции и общини, събрани чрез Конкурсите за добри практики на ИПА за 2015 г. С провеждането на конкурси за добри практики Институтът по публична администрация се стреми да разпространи добрите постижения и да насърчи прилагането на принципите на доброто управление. Чрез сборника ИПА иска да създаде възможност за споделено учене между институциите и да създаде база от добри практики, чрез които да насърчи креативността и иновативността на в администрацията за реализация на иновативни проекти.
 
Повече информация за конкурсите за добри практики може да откриете на: http://www.ipa.government.bg/bg/konkursi-za-dobri-praktiki 
Детайли