УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ