Модерно или полезно?

Смесеното обучение (blendedlearning)е една от топ тенденциите за 2017 г. в областта на образованието и обучението. В световен мащаб все повече университети, обучителни центрове и фирми, предлагащи обучения за своите служители, насочват усилия по посока модификация на курсовете си в т.нар. смесена форма. Идеята за смесеното обучение изглежда привлекателна, защото позволява да се съчетаят утвърдените от векове методи на обучение, с богатите възможности на съвременните технологии, което прави обученията по-гъвкави, по-евтини и с по-голяма възможност за персонализация на преподаването. Съвременни научни проучвания в областта стигат и по-далеч като категорично заявяват, че смесеното обучение е два пъти по-ефективно от изцяло електронното и традиционното обучение лице-в-лице.

 

Какво всъщност представлява смесеното обучение?

Смесено обучение притежава следните характеристики: отчасти се осъществява онлайн с елементи на контрол от страна на обучаемия (времето, мястото или темпа, с който се усвоява учебното съдържание); отчасти се осъществява присъствено, извън дома/работното място под контрола на преподавателя.

 

Какви са предимствата на смесената форма на обучение?

·         спестява време и разходи;

·         позволява по-голяма гъвкавост на обучението;

·         преподавателят има повече възможности за контакт и проследяване прогреса на всеки обучаем;

·         повишаване мотивацията и ангажираността на обучаемите към учебния процес;

·         научно доказана по-висока ефективност в сравнение с други форми на учене и развитие.

 

Какви са факторите за успешното ни участие в смесени обучения?

Когато говорим за обучения, съществен фактор за тяхната ефективност се явява мотивацията и ангажираността, с която всеки участник подхожда към тях, като това важи с особена сила при електронните и смесени курсове. Способността ни да се самоорганизиране в даден обучителен контекст, да намерим правилния баланс между учене и работа, да използваме адекватно всички инструменти и ресурси, които предлага както традиционната, така и виртуалната среда, отговорното отношение към всяка задача са задължителните предпоставки избраното от нас смесено обучение да бъде успешно.

 

Смесени обучения в ИПА

В Каталог 2017 г. на ИПА намериха място цели 9 курса в смесена форма. За всеки от тях бе разработен специфичен дизайн с различно съотношение и времетраене на присъствени и електронни сесии и различна организация на работата по време на електронните в сесии (в т.ч самообучение, обучение с подкрепа и напътствия на лектор във виртуалната среда и други). Част от коментарите на участниците в смесените обучения на ИПА са например:

 

 „Курсът е създаден с мисъл за аудиторията, за която е предназначен. Учебните материали за подготвени внимателно, в обемност и сложност съотнесени към опита на курсистите. Всичко това беше в хармония с презентационните умения и професионализма на лектора и начина, по който поднасяше информацията. Харесва ми предоставянето и на допълнителни източници на информация. Всичко беше чудесно.“

Участник в курс „Управление на ИКТ проекти“

 

„Цялостната концепция на обучението е страхотна и позволява на работещи хора да се обучават“

Участник в курс „Електронни таблици по EDCL“

 

Смесената форма на обучение е много подходяща, защото позволява да се обучаваш в удобно време. Материалите за самостоятелна подготовка бяха добре структурирани и позволяваха да се експериментира, и по този начин още повече да се задълбочат познанията

Участник в курс „Електронни таблици по EDCL“

 

„Хареса ми възможността за достъп до платформата за електронно обучение, където в по-продължителен период от време имах възможност да се упражнявам и да получавам коментари от лектора“

Участник в курс „Анализ и визуализация на данни“